Арт Галерия “Le Papillon” отправя предизвикателство като събира в съвместна изложба двама автори с различни изразни средства, но със сходно светоусещане, чувствителност и темперамент. Резултатът винаги е приятна изненада и за почитателите на съвременното българска изкуство и за авторите, чиито творби, правилно и тематично подбрани се допълват и хармонират перфектно. От 5  до 27 октомври 2020 г. ще имаме удоволствието да се насладим за първи път в съвместна изложба на живописните платна на Чавдар Вълов и бронзовите скулптури на Пенка Никова.

Обединява ги не само мотото „Римите на светлината“, но и лиричността на изказа, елегантността на линията, финес и усещане за полет същевременно. Така изящните бронзови фигури намират необходимия простор в живописните пейзажи, в които почти липсват обекти и следи от човешко присъствие. Поезия без думи, мекота на израза струят от ефирните картини издържани в стил сецесион на Чавдар Вълов и са осезаеми от всяка извивка, жест и форма на скулптурите на Пенка Никова.

От галерията съобщават, че Чавдар Вълов е лиричен, дори може да се каже романтичен художник, чийто живописни платна извисяват съзнанието на зрителя далеч над хоризонта. В платната му се разгръщат щедри гледки от птичи поглед, запечатали неподправената красотата на природата.

Характерен за творчеството на автора похват е смаляването на мащаба, концентрирайки в едно платно цялото многообразие от цветове и форми на редуващи се поля, терени и гори, подредени последователно в синхрон като рими. Често пейзажите му са изпъстрени с богата цветност като черга на плодородни земи, наблюдавани отгоре.

Меките сложни тонове са положени фино един върху друг, като рисунката е обогатена от тънък писец отнемащ част от горния слой цвят, за да разкрие богатството на долния. Той е представител на постмодерния реализъм и има връзка с подобни търсения на някои художници от 20-те и 30-те години на миналия век, за разлика от тенденциите за отделяне от традиционното изобразително пространство в посока на нови изразни форми и средства.

Общата нишка, преминаваща през всички картини на Чавдар Вълов е светлината. Дали ще облива щедро просторни поля, обагрени в ярко жълто и оранж или ще се прокрадва ненатрапчиво между клоните на дърветата, образувайки сложна плетеница от сенки, светлината е усещане, което винаги присъства и неизменно създава настроение за позитивност и хармония.

Скулптурите на талантливата Пенка Никова се отличават с характерна стилистика характерна със силна пластичност като движение. С майсторство и прецизна обработка, авторката извайва от тежкия бронз нежни и деликатни фигури, влагайки в тях своето светоусещане и послания към зрителите.

Често образите й са изградени с голяма доза хумор, който чрез добронамереност и чистосърдечност предизвиква искрена усмивка, но и повдига по-дълбоки теми, ако имаме сетива да ги уловим. Отличително в творчеството на авторката несъмнено са женските образи, които изгражда в различни направления – елегантни и загадъчни дами, жената – носител на символа на природата, съчетала в себе си стихия и финес или пък митологичен образ с препратка към познат сюжет. Някой от тях предават моментно състояние и емоция, дори вглъбеност в себе си, а други притежават силен заряд и импулс и движението е съвсем осезаемо. Пенка Никова е талантлив скулптор, чийто творби са отличени и се изучават вече в учебниците за художествените училища. Въпреки че има реализирани значими монументални проекти, тя е по-известна с малките си пластики. В тази експозиция са включени 8 скулптури от малки кавалетни формати до по-големи и впечатляващи с контраст между мащаб и нежност на формите.

Темите на фигурите, като „Сезони“, „Утро“, „Вятър“, „Приятелка на птиците“ съвсем интуитивно и без предварителна информация допълват ландшафтните картини на Чавдар Вълов. Други като „Белканто“, „Ентусиазъм“ предизвикват желание да ги докоснеш, погалиш – доказателство за пластичното майсторство на скулптора.

Откриването на изложбата на 05.10.2020 (понеделник) от 18:18 ч. в изложбения салон на арт галерия Le Papillon за едно вълнуващо пътешествие, вдъхновено от природата и музиката, сътворено чрез неподражаемия почерк на двамата автора!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.