Варненската Арт галерия „Ларго“ гостува в Белгия. От 18 септември екипът ще представи две изложби графика в Галерия „Epreuve d’Artiste“ в Антверпен, които са част от програмата „Отворени ателиета“ на местната община и районния културен съвет. С тях ще бъде отбелязано началото на есенния културен сезон в белгийския град, съобщават от варненската галерия.

Едната експозиция съдържа над 120 творби от четирите издания на Международния екслибрис конкурс, който се провежда във Варна. Сред тях са наградени и селектирани за конкурса екслибриси, както и творби на повечето от участвалите български художници. Гостуването на колекцията е договорено между двете галерии още през 2019 г., но заради световната пандемия от Ковид-19 е отложено за тази есен.

Втората българска изложба в Антверпен е инициирана от белгийската галеристка Крис Верхейен след гостуването ѝ през месец юни тази година в Арт галерия „Ларго“ във Варна, при което е запозната с творчеството на български съвременни автори, работещи в областта на графиката, сред които Анна Тихонова-Йорданова, Веселин Дамянов-Вес, Димо Миланов, Петър Чиновски, Румен Нечев, Светослав Косев, Христо Найденов, Юлиан Йорданов и Янко Ненов. Нейно е предложението изложба с техни творби да бъде показана паралелно с екслибрисите. Тя ще съдържа осемдесет графики.

Експозициите на българско изкуство в Антверпен ще останат до 2 октомври.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.