От 14 август 2021 година варненската галерия „Ларго" ще бъде домакин на сборна изложба- живопис на десет млади варненски автори, творящи в рамките на Младежкия фестивал FUNCITY+. Изложбата е озаглавена "10 УСПОРЕДНИ ПРАВИ" и ще представи авторите Ана- Мария Борисова, Едже Рухшен, Илкер Даналов, Мария Иванова, Мерлин Сали, Петко Недялков, Радостина Касабова, Ренета Павлова, Яна- Гергана Желязкова и Яна Любенова.

Експозицията е резултат от Хепънинга на ART&FUNcity 2021 и откриването се състоя на 14 август, събота, от 18:00 часа в Зала 2 на галерията.

Фестивалът FUNCITY+ тази година поставя своя акцент върху варненските млади артисти. Част от арт събитията на младежкия фестивал на Варна е Хепънинга ART&FUNcity, който има определена структура и планираност по отношение на протичането във времето и пространството, както и в конкретните действия на артистите. Търси се не просто провокация, а заиграване с публиката и въвличането ѝ в самия художествен процес, рисува се на открито в градска среда, срещу входа на Градска Художествена Галерия- Варна, на 12 и 13 август от 17:00 часа до 21:00 часа.

Артистите са избрани от най-голямата досега правена Дигитална изложба на открито "Varna Future Art", но са поставени в определени ограничения на самия формат, а именно всички работят с една предварително подбрана палитра, на еднакъв формат на диптиха, който всъщност има само 4 варианта за експониране, задължително условие е и смесената техника с хартия, както и задължителния елемент на рисунката, и всичко това в жанра на модерния абстрактен пейзаж.

Много от авторите са преднамерено избрани, тъй като артистичната им практика е фигуративна и експеримента и поставянето им в некомфортна среда цели да извади един различен АЗ на младия творец и да го подпомогне в артистичното му развитие и откриване на нова идентичност. Артистите използват методологията на уъркшопа, воден от гл. ас. доктор Галина Цветкова, в който се стремят материалността на живописта да се постигне чрез хартията.

Идеята е в размиването на границите между артистичния акт и ежедневния живот и взаимното им проникване. Това което се случва няма как да се повтори отново, защото публиката е винаги различна, преминаваща и реагира по различен начин на действията на артистите, спонтанно проявява любопитство или просто търси обяснение на вече видяното, артистите от своя страна използват тези рефлекции в живопистта си.
Във всеки един случай, творбите, минувачите и самите артисти са в непрекъснат процес на промяна, който е и мотото на фестивала тази година- ДУХ, ТЯЛО, СЕТИВА.

Изложбата продължава до 20 август 2021 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.