От ОД на МВР - Варна съобщиха, че на 09.11. т.г., около 15:10 часа, на бул. «Мария Луиза» в морската столица, е възникнало пътнотранспортно произшествие. 20-годишният водач на лек автомобил «Фолксваген», при маневра за престрояване от дясна в лява пътна лента, не пропуска и блъска автобус от масовия градски транспорт «Евобус».

Вследствие на инцидента пътничка в автобуса, на 77 г., пада на пода в салона на превозното средство и получава контузия на таза.

След инцидента тя е прегледана и освободена за лечение.

Няма опасност за живота й.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.