50-годишен варненец шокира приятелката си, с която били на почивка в хотел в Банско. По неясни причини за полицията мъжът направил опит да се прободе с нож с намерение да сложи край на живота си.

Сцената се разиграла пред очите на жената, с която той е бил. С усилия дамата му измъкнала ножа от ръцете му. Така и раната, която мъжът си причинил, е повърхностна. Закаран е в местния спешен център, където е прегледан, раната му обработена и освободен.

Дали е имало скандал между него и приятелката му, довел до решението да се самоубие, или това е някаква демонстрация на психически нестабилен мъж, полицията в града изяснява. Това е вторият неприятен инцидент в курортния град.

Преди ден млад мъж, който работи като доброволец в планинската спасителна служба в Банско, се обеси, изпаднал в депресия.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.