27- годишен варненец попаднал в полицейски арест. При извършена проверка, служителите на РУ Аксаково, установили, че мъжът шофирал лек автомобил „Пежо“, след като е неправоспособен и има влязло в сила наказателно постановление за същото нарушение.

Проверката на водача е извършена вчера, малко след 17 часа.

По случая е образувано бързо производство, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.