123 ученици от България, Естония, Полша, Италия и Унгария участваха едновременно в онлайн състезание, организирано в платформата „Kahoot“. Те отговаряха на 25 въпроса свързани с наука, научни открития и бележити учени. Състезанието е част от дейностите по проект STEAM the Music /СТЕАМ в музиката / по програма „Еразъм+“.

Проектът е двегодишен и е насочен към ученици на възраст 12-13 години. Средно училище „Гео Милев“ – Варна е българският партньор в проекта, който отговаряше за провеждане на състезанието.

Всяка държава подготви по пет въпроса свързани с научни факти. Учениците бяха предварително запознати с въпросите, за да потърсят информация сами и да намерят верните отговори. Те трябваше да научат къде са създадени приложенията Skype и Bolt, кой е италианският учен, получил Нобелова награда през 1986 г., името на полския учен- жена, получила Нобелова награда за химия и физика, какво е заглавието на книгата на известния полски астроном Николай Коперник, името на микробиолога описал бактерията Lactobacillus bulgaricus и много други интересни факти.

Платформата „Kahoot“ е позната и използвана в обучителния процес, но предизвикателството в случая бе организирането и синхронизирането на всички участници. Някои от учениците се включиха от своите училища, други от домовете си.

Състезанието донесе много радост и емоции на всички участници. В условията на изолация те се почувстваха заедно, част от една общност.

Най добре се представи Gaia от Италия, с 25 верни отговора и 24397 спечелени точки. Българските ученици се наредиха сред първите 30 участници.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.