Варна се присъединява към голямо семейство на Шампионската лига по ветроходство в дните от 11 до 13 юни. В световен план това е инициатива на ISLA (International Sailig League Association), целяща популяризирането, развитието и успеха на ветроходството, съобщава "Live.Varna.bg".

Форматът включва 20 страни участници, 300 клуба, над 3 000 ветроходци и повече от 100 проведени състезания в Европа през 2020. Наред с България, част от лигата са страни като САЩ, Швейцария, Великобритания, Русия, Белгия, Финландия и други.

Организатор на престижната надпревара в България е BORA Sailing, в партньорство с LZ Яхтинг 1991 и СК Ултрамарин, публиката ще може да наблюдава състезанието от зоната за отдих на Морска гара-Варна през целия следващ уикенд.

Състезанието е изключително оспорвано и атрактивно както за участие, така и за наблюдение. Ветроходците ще се състезават с еднотипни лодки, в два състезателни дни и се очаква да проведат над 20 гонки. Интересното при този тип надпревари е, че за разлика от големите регати с килови яхти, например, където се вземат предвид коефициенти и разликата в яхтите оказва неминуемо влияние върху резултата, тук екипажите сменят лодката на всяка гонка, което превръща крайното класиране в резултат единствено от спортните им умения.

Състезанието ще бъде клубове срещу клубове – Fleet race с 4 еднотипни лодки SB20. Победителят в BORA Sailing Championship 11-13 Юни Варна'2021, печели участие в EUROSAF Club Sailing Championship 2021, което ще се проведе на 26-29.08.2021 във Виена (Австрия).

 г.Организаторите планират още две събития, а именно състезание между 11.09. – 12.09. в Поморие и още едно в язовир Искър през октомври, победителите от трите събития тази година ще решат кои два клуба да отидат на квалификации на Sailing Champions League (SCL) през 2022 г..

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.