Варна също е получила ваксини от партидата, подложена на допълнителни проверки в няколко европесйки страни след констатирани случаи на пациенти, проявявили странични реакции. Препаратът е прилаган през февруари, каза д-р Дочка Михайлова-директор на РЗИ-Варна, като допълни, че няма сигнали от ваксинирани за странични ефекти. Това е била първата партида с ваксина на "Астра Зенека", пристигнала у нас, обясни още тя, цитирана от Радио Варна.

Заболеваемостта от ковид във Варна и региона вече достига до 321 на 100 000, за една седмица заболелите са 918, каза Михайлова. 122 са свободните легла в здравните заведения за болни с коронавирус, коментира д-р Михайлова. Тя съобщи, че в РЗИ се съхраняват количества от ваксината на "Пфайзер" само за вторите дози.

300 флакона са получени от ваксината на "Астра зенека" тази седмица, които предстоят да бъдат разпределени, каза още тя..

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.