Принципна подкрепа за създаването на Алианс "Българско Черноморие" обяви кметът на Варна Иван Портних по време на среща в областната управа днес. Инициативата е на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, концесионер на летищата във Варна и Бургас, и има за основна цел обединяване на усилията на всички заинтересовани страни в туристическия сектор за разработване и утвърждаване на бранд и маркетингова стратегия за Черноморието, развитие на основните пазари, както и привличане на нови.

Кметът Иван Портних заяви, че в предварителна среща с д-р Франк Кванте, главен изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт", е бил подробно запознат с идеята. "Анонсирах този проект на сесия на Общинския съвет, предстои да представим подборно идеята пред съветниците", допълни кметът.

Той изрази надежда, че новата организация ще бъде продуктивна, с реални резултати в помощ на туристическия бранш.

На срещата, на която бе домакин областният управител Марио Смърков, присъстваха представители от общините от Северното Черноморие и на Националния борд по туризъм. По-късно днес предстои среща в Бургас, с представители на населените места по Южното Черноморие.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.