1862 са новозаразените у нас. Положителни са 7,5 процента от направените 24 745 теста. В болница се лекуват 4582 души, а 396 са в интензивни отделения. 1437 души са отчетени като излекувани, а починалите са 65. За последното денонощие са поставени 10 285 дози ваксини, с което общият брой поставени дози вече е над 2 400 000.

Мобилен кабинет за ваксинация е разположен до 19 септември от 11.00 до 18.00 ч. на входа на Морската градина, до Слънчевия часовник, съобщават от община Варна. Инициативата е на Регионалната здравна инспекция, уточнява Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.