За 12-та поредна година Варна ще бъде домакин на Международен турнир по тенис на маса за хора с увреждания Varna Seagull Cup. Официалното откриване на събитието е на 8 юни 2024 г. в 9:30 часа в зала 3 на Национална спортна база "Спорт Палас". Награждаването на победителите е по-късно същия ден в 16:30 часа.

Тази година в тенис надпреварата ще се включат състезатели от България, Румъния, Северна Македония, Черна гора и Сърбия. Организатор на традиционното състезание е Спортен клуб за хора с увреждания Никея, с подкрепата на Община Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.