На 14 май (петък), от 13:30 часа, пред катедралния храм „Успение Богородично“ в гр. Варна ще се състои финалното събитие от четвъртото поредно издание на кампанията за пътна безопасност „Най-добър млад шофьор на България“.

Инициативата се провежда под егидата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) и има за цел да насочи вниманието на младите хора към правилата за движение по пътищата и уменията, които всеки водач трябва да притежава.

След официалното откриване е предвиден брифинг за медиите, в който участие ще вземат представители на Съюза на българските автомобилисти, ДАБДП, Отдел „Пътна полиция“ към ГДНП и други.

В рамките на събитието ДАБДП ще обособи и Зона за пътна безопасност пред катедралния храм, в която с различни инициативи и игри за най-малките ще бъде фокусирано вниманието на обществото към важността на безопасността на движението по пътищата.

Инициативата „Най-добър млад шофьор на България“ се провежда за четвърта поредна година. Кампанията е насочена към шофьори с малко стаж (до 5 години) и на възраст между 18 и 26 години. Според данни на Пътна полиция те са едни от най-честите участници в пътнотранспортни произшествия в страната, както и най-застрашената група участници в движението.

В рамките на кампанията участниците демонстрират своите теоретични познания чрез онлайн тест, а 20-те справили се най-добре с него участват във финалното състезание, в което показват и практическите си умения зад волана. Кампанията изпитва не само техния контрол върху автомобила, а и уменията им да реагират в екстремни ситуации, да мислят бързо, да помагат на пострадал при ПТП и дори да сменят автомобилна гума.

Тази година, освен в България, състезанието ще се проведе в още 4 европейски държави – Австрия, Полша, Словения и Сърбия. Първите трима от всяка държава ще участват във второто международно издание на „Най-добър млад шофьор“, което ще се проведе в Полша.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.