Върховната прокуратура на Чешката република е започнала разследване на продажбата от 2017 г. на ТЕЦ Варна, собственост на чешката държавна компания ЧЕЗ, на българската фирмата „Сигда“ ООД, придобита от почетния председател на Движението за права и свободи (ДПС) Ахмед Доган. Чешката прокуратура проверява данни за възможни загуби в размер на 8,5 милиарда чешки крони (323 милиона евро), които държавната ЧЕЗ е претърпяла в резултат от сделката.

Новината за започналото разследване е публикувана днес в чешкото издание „Сезнам справи“ и потвърдена от подателя на сигнала към чешката Върховна прокуратура, члена на Сената на чешкия парламент, инж. Лукаш Вагенкнехт.

Сигналът на сенатора Вагенкнехт се позовава и на разкритията, направени от в. „Капитал“ и от Антикорупционния фонд (АКФ) в разследването „Доктор Ахмед Доган, повелителят на студения резерв“ от юни, 2019 г.

Разследването на АКФ алармира за множество съмнения за злоупотреби около продажбата на „ТЕЦ Варна“ ЕАД в края на 2017 г. на фирма „Сигда“ ООД, която до момента на сделката не е оперирала в сферата енергетиката. Месеци след продажбата, свързаната с бившия транспортен министър и дългогодишен шеф на пристанище Варна Данаил Папазов фирма, е придобита от почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Малко след това топлоцентралата започва да получава милиони лева от държавата, за да служи като „студен резерв“ на българската енергетика. Субсидирането продължи до средата на 2020 г., когато бе прекратено със спешно инициирани и гласувани законодателни промени. Заради съмненията за извършени данъчни престъпления, още през юни 2019 г. АКФ сигнализира Национална агенция по приходите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.