Властите във Виетнам конфискуваха 324 000 „рециклирани” кондоми, които е трябвало да бъдат пуснати отново в продажба. Те са открити в склад в провинция Бин Дуонг, северно от град Хо Ши Мин, съобщи „Евронюз”.

Складът е бил нает от жена, за която има съмнение, че веднъж месечно е получавала пратка с използвани презервативи. Задачата ѝ била да ги почисти, изсуши и да ги тества за непропускливост, като за целта е използвана дървен фалос.

Част от презервативите вече са били опаковани наново и „готови” за повторна продажба.

Властите са иззели 360 килограма използвани презервативи, доставени в найлонови торбички.

Полицейското разследване продължава, съобщава "tribune.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.