От днес във Франция влиза в сила така нареченият здравен пропуск - документът удостоверява ваксинация, отрицателен PCR или че притежателят му е преболедувал COVID-19, съобщава БНТ.

Пропускът ще дава възможност за посещение на затворени места като кина, театри, спортни съоръжения.

Въвеждането на документа предизвика бурни протести във Франция. През почивните дни недоволството си изразиха близо четвърт милион души в над 100 населени места.

Часове преди влизането в сила на пропуска, здравният министър Оливие Веран обяви облекчаване на част от условията в него.

Допускат се PCR с давност 72 часа, както и резултати от антигенни тестове, извършени в домашни условия.
 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.