Въоръжен грабеж е бил извършен късно в сряда вечерта в София. Инцидентът е станал в офис на фирма за разплащания в хипермаркет на бул. "Ботевградско шосе" в столицата, съобщава БНР.

Според информациите грабежът е станал минути преди обектът да затвори, като вътре е нахълтал въоръжен мъж. Той е заплашил служителката на касата с оръжието си и е взел оборота за деня. По първоначална информация сумата е между 5000 и 10 000 лева.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.