Вълк единак умъртви 5 телета във ферма в с. Изворско, община Аксаково. „Видяхме се в ужас! Такова нещо не ни е сполетявало досега“, каза Златина Георгиева, собственик на фермата. През 1995 г. тя е изградена в единия край на селото и в нея в момента се отглеждат 90 крави и телета. Оттогава досега хищници не са нападали животните тук. Бащата на Златина, поставил с честен труд и много лишения началото на фермата, днес негодува от бюрократичното отношение към едрия хищник, който през последните дни безнаказано е удушил 5-те телета.
„Всичко започна в сутрешните часове на Коледа, уточнява развълнувано Златина, когато намерихме едното теле, съборено извън района на електропастира. Баща ми видял по-рано наоколо чакали и помислил, че неканеният гост е именно чакал. Тогава отчетохме, че грешката е наша, макар и никога да не ни се е случвало подобно нещо и животните ни не са били нападани.
Ловци предположили, че чакалите са гладни и затова нападнали животните. Златина обаче се усъмнила в тяхната версия, защото съборените телета са на по 1 година, т.е. те са доста по-големи и чакал трудно би ги повалил и удушил.
Няколко дни по-късно обаче цяло теле изчезва от фермата. Това вече е наистина сериозен проблем. „Тогава се обадих на полицейския инспектор в нашия район, ако някой открие нещо в района да ни съобщи“, поясни Златина. През следващите дни трупът на телето е намерен в отдалечен храсталак край селото.
На 4 януари т.г. фермерите намират още едно удушено теле в стопанството. Информират Димитър Тодоров от Държавното горско стопанство във Варна, който отговаря за лова. Съобщават официално и на ловната дружинка „Зорница". Оказва се, че трябва от дружеството във Варна да издадат специална заповед за отстрел на едър хищник.
Два дни по-късно, на 6 януари, Златина с болка открива труповете на още 2 умъртвени телета и недоумява: „Сега, онлайн ли ще отстрелваме хищника?".
„Зная за случая“, каза кметът на село Изворско Иван Радев. Той разказа, че е разговарял с председателя на ловната дружинка и от тази вечер ще започне причакването на вълка. Уточни, че преди дни са видели и чакали в района. "Ако беше умъртвено куче или котка, досега щяха да пристигнат куп природозащитни организации и медии, за да обясняват колко много обичат животните. А тук става дума за смъртта на 5 телета и хората са се видели в чудо. До този момент подобни проблеми не сме имали. Виждаме как Златина и нейното семейство се борят и с много труд във фермата успяват да оцелеят. Надаваме се, че тези дни ще има развитие по въпроса" – заключи Радев.
Председателят на ловна дружинка "Зорница" Румен Тонев поясни, че миналата неделя с други ловци са излизали в района. "Да убиеш едър хищник обаче се оказва, че не е проста работа, както си го мислят хората", разясни Тонев.
Според него вече има спусната заповед за 3 ловци от дружинката, които трябва да устроят засада и да отстрелят вредния дивеч. Това означава, че ще се ходи само вечерно време и ще се изчаква животното да се появи. Има и заложена стръв. Ловците са снабдени са с пушки с термовизьори. От тази вечер започваме изчакването на хищника. Много е трудно убиването на такова животно. Необходимо е голямо търпение", заключи председателят на ловната дружинка.

Снимки Пламен Гутинов

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.