Снимка: БНТ

Декември месец Булгаргаз завърши с около 100 млн. печалба, не само печалбата вече я няма, а вече е на загуба от порядъка на над 400 млн. лева, това означава че 500 млн. ги няма. Според мен са отишли в посредници и лоши сделки. Това каза бившият изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов по БНТ.

"Откакто Топлофикация София е общинска, тя винаги трупа дългове към Булгаргаз. Ние винаги сме намирали решение, те явно не са го намерили. Проблемът е, че регулаторът не е определил правилните цени на Топлофикация, тя трупа регулаторни загуби от тази си дейност, и държавата трябва по някакъв начин да компенсира", коментира Николов. Според него служебно правителство е трудно да реши този въпрос.

"Най-сложният въпрос, който трябва да реши това правителство са информационните бомби, които
са му заложени. Да знаем кое е най-добро за България", заяви Валентин Николов.

Валентин Николов коментира и връщането на Иван Иванов начело на КЕВР. "Той е много балансиран човек, има много опит, надявам се, че той ще намери решение", каза Николов.

"Правителството обеща някакви танкери, които от незнайно къде, незнайно кой ги доставя. Танкерите не могат да дойдат без да е договорена реалната точка на газификация", заяви Николов.

"Премиерът каза 30 евро под средната пазарна цена на Европа, как определяш цена на газа без да знаеш къде ще бъде регазификацията, кой газопровод ще ползваш, това значи, че когато дойде цената на газа в България, ще бъде много по-скъпа отколкото в Европа", обясни Валентин Николов.

"Засега ползваме газ от Азербайджан - 30% на договорената цена, другите 70 на пазарна цена. Останалия газ ползваме в повечето случаи от Русия през посредници от Гърция. Ние най-вероятно цялата зима ще ползваме руска газ. Тука няма друга газ за съжаление", каза още Николов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.