Валентин Антов проведе първа тренировка с новия си клуб Болоня. Защитникът пристигна вчера в Италия и от днес се присъедини към тренировъчния процес в отбора. От Болоня публикуваха видео с българина в социалните мрежи и текст: "Ето го Валентин. Първа тренировка с основата група".

Талантливият футболист ще играе под наем в Болоня от ЦСКА София до края на сезона с опция за закупуване, ако успее да запише поне по 30 игрови минути в най-малко осем мача за тима до лятото., съобщава БНР.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.