Три кабинета за ваксинация срещу коронавирус работят във Варна през почивните дни, съобщават от Регионалната здравна инспекция.

Пунктът в ЦСМП Варна, ул. Брегалница 3, може да бъде посетен събота и неделя с работно време от 8,30 ч. до 15,30 ч.

От 9,00 ч. до 13,00 ч. и в двата почивни дни ще работи имунизационният кабинет в ДКЦ-1, бул. Съборни 40.

Изнесен ваксинационен пункт в събота и неделя ще има в GRAND MALL Варна,ул. Академик Андрей Сахаров 2. Той ще работи от 11 до 18 часа.


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.