Жители и гости на с. Левски, община Суворово, почетоха 183-годишнината от рождението на Апостола на българската свобода. По традиция денят се чества и като родови празник в селото.

Заради пандемичната обстановка водосвет в храм “Свети архангел Михаил” тази година не бе отслужен, а жителите на населеното място се съобразиха с всички изисквания за отстояние един от друг.

Пред паметника на Васил Левски кметският наместник на селото Кирил Иванов подчерта съвсем накратко мястото и силата на личността на Апостола. Бяха поднесени венци и цветя от признателните поколения.

Сред гостите на събитието бяха кметът на община Суворово Данаил Йорданов и председателят на ОбС инж. Живко Петров.

Кметът Кирил Иванов спомена още, че въпреки празничния ден, продължават ремонтните дейности на фирмата изпълнител по пътната инфраструктура в селото. Очаква се в близките дни да приключи полагането на асфалтова настилка на няколко от улиците в селото.

Преди броени дни бяха приведени и средствата, с които ще се изгради новата многофункционална спортна площадка в централния парк на селото.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.