В навечерието на националния празник 22 септември в Суворово бе организиран детски флашмоб, в който се включиха деца от СУ "Никола Вапцаров". Ръководителката им Петя Демирова разказа за наближаващия празник и каква е ролята му в нашата история.

Децата разбраха, че на на 22 септември 1908 г. в Търново официално е провъзгласена независимостта на България и така тя отхвърля политическата и финансовата зависимост от някогашната Османската империя.

По този случай малчуганите се включиха в организирания по този случай флашмоб, в който пяха и играха пред събралата се публика в центъра на града.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.