От днес в Швеция влиза в сила нов закон, който позволява на властите за затварят бизнеси и да налагат глоби при неспазване на мерките срещу разпространение на коронавируса.

"Тези мерки са широкообхватни и са необходими не само за облекчаване на положението на здравните работници, които се трудят ден и нощ", заяви премиерът Стефан Ловрен.

Законът позволява на шведското правителство да въвежда най-строги ограничения срещу разпространението на коронавирусната инфекция. Досега страната разчиташе на доброволното социално дистанциране, което позволяваше по-голямата част от обществения и икономически живот да остане отворена, съобщава "segabg.com".

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.