Димо Стоянов от група P.I.F. е човек, който просто не може да бъде забравен. Независимо, че живя и твори някак скромно, без да се самоизтъква и винаги заедно със своите колеги, той остави толкова много след себе си – хора, които го обичат, песни, които са докоснали няколко поколения, глас разпознаваем и внушаващ дори от записаното приживе. Преди месеци Димо си отиде едва на 45-годишна възраст, загубвайки битката с Covid -19, съобщава БНР.

А през последните дни до почитателите на групата и на Димо достигна видеото към първия сингъл от новия албум на P.I.F. и последното с негово участие.

Песента се нарича OPUS 4, гласът е на Димо, а в клипа ще видим десетки известни български музиканти и актьори… Финалният кадър е с Димо, заснет в църквата на язовир Жребчево. Текстът е посветен на вярата в Бог и изразява много лични неща.

„Аз името ти все ще крещя и в шепот си губя ума…“ – пее Димо в типичния за него откровен, но и изпълнен със символи текст. Лично е и отношението на всеки един от участниците, които ще видите във видеото към песента, което „покрива“ гласа на незабравимия музикант. В очите и в поведението им се чете благодарност и почит към този творец, с когото животът ги е срещнал.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.