Община Шабла заедно с Be Great Service, най-големият испански туроператор в България, организират една незабравима вечер „Spanish Fashion in Shabla“ – Фламенко фестивал и ритъм от Андалусия в с. Тюленово. На 22 юни /събота/ от 19:30 ч., на площада в с. Тюленово, ще бъде отбелязано успешното сътрудничество на България и Испания в областта на културния туризъм.

Участници в събитието ще бъдат световноизвестната испанска дизайнерка Агата Руис де ла Прада с ранг маркиза, която ще представи нови модни тенденции. Невероятната фламенко певица и перкусионист Ноелия Гонзалес Хередия ще представи част от своя прекрасен репертоар. Световният посланик на иберийския хамон Флоренсио Санчидриан с уникален спектакъл ще представи испанска гастрономия и традиции. Вечер, изпълнена с изискана селекция от деликатеси, испанска музика и културни елементи.

Събитието се организира в рамките на проект „Фламенко Фестивал Шабла 2024“, който се осъществява по Договор № Т-РД-29-157/18.12.2023 г., по „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“, с финансовата подкрепа на Министерство на туризма.

Станете част от тази ексклузивна вечер с културни елементи от иберийския полуостров и уникален цветен спектакъл!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.