Президентът на САЩ Джо Байдън призова щатите да дават 100 долара на всеки нововаксиниран в опит да поощри имунизационната кампания, отбелязва Нова телевизия.

Държавният глава наложи и нови, строги изисквания към федералните служители, които представляват около 2 милиона души в цялата страна. Заповедта изисква те да покажат сертификат за ваксинация. В противен случай се налага задължително тестване и носене на маска.

Само половината от американците са имунизирани с две дози, сочи официалната статистика. Новите мерки са заради варианта Делта, обясни Джо Байдън.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.