В обръщение към обществеността президентът на Сърбия обяви провеждането на предсрочни парламентарни избори в страната до края на годината, като заяви, че е "въпрос на месец“ да се уточни датата на провеждането им, съобщи РТС, цитирана от Агенция „Фокус”.

Александър Вучич бе категоричен, че няма да има преходно правителство, защото съставянето на такова изисква негово одобрение, а такова – по думите му – няма никакво намерение да дава.

Повечето от опозиционните партии отказаха да проведат избори, докато Вучич контролира всички центрове на властта, включително основните медии. Според държавният глава на западната ни съседка демонстрантите, които протестират, използват масовите стрелби, за да дойдат на власт без избори. Той обаче увери, че няма да допусне "правителството да бъде съставено на улицата“.

Протестиращите от опозицията настояват за оставките на висши държавни служители и отнемане на лицензите за излъчване на две проправителствени телевизионни мрежи, които според тях насърчават насилието и фигури, свързани с престъпността в страната.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.