Национален протест срещу убийствата по пътищата на България организират от Асоциация "Ангели на пътя", съобщи БНР.

Той ще се проведе в София, Варна, Бургас, Пловдив и Стара Загора, съобщават организаторите.

Протестът във Варна е планиран за 8 юни, събота, от 12 часа, пред Съдебната палата на площад "Независимост".

„Надявам се, че гражданите на град Варна ще ни подкрепят в тази борба. Никой не е застрахован от смърт на пътя. Държавата е тази, която може да ни осигури сигурност, просто трябва да я поискаме“, посочват организаторите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.