От Областна дирекция на МВР - Варна съобщиха, че на 10.11. т. г., във Варна, при извършване на полицейска проверка, в частен имот в с. Любен Каравелово, са намерени и иззети 19 торби с нарязан тютюн без акцизен бандерол.

При проверката станало ясно, че имотът се стопанисвал от 48-годишен мъж и 46-годишна жена.

По случая е образувано досъдебно производство, а материалите са докладвани на прокурор от Районна прокуратура – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.