Жители и гости на с. Левски, община Суворово, отбелязаха 184 години от рождението на Апостола на българската свобода. По традиция денят се чества и като родови празник в селото.

Бе отслужен водосвет в храма “Свети архангел Михаил”, а жителите на населеното място се съобразиха с всички изисквания, свързани с пандемичната обстановка.

Пред паметника на Васил Левски кметският наместник на селото Кирил Иванов подчерта мястото и силата на личността на Апостола. Бяха поднесени цветя от признателните жители на селото. След това в близкия парк родовата среща продължи с богата музикална програма.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.