Заместник-кметът с ресори образование, култура и спорт Павел Попов откри изложбата „Икони върху сандъци за боеприпаси“ на украинските художници Олександър Клименко и Соня Атлантова. Двамата автори пристигнаха от Одеса специално за събитието. Присъства и първият секретар на посолството на Украйна у нас Ирина Козик.

Изложбата е разположена в пространството за независима култура Re Bonkers. Художниците започват да рисуват икони върху сандъци от боеприпаси преди 10 години – през 2014 г., когато, по думите им, била започнала агресията срещу Украйна. Творците забелязват, че капаците и дъната на сандъците много приличат на дъските, върху които в миналото са рисувани икони.

По време на изложбата заместник-кметът Попов подчерта, че част от използваните сандъци са от български боеприпаси.

Сандъците, на които са нарисувани иконите, са донесени директно от Буча и Бахмут. Според авторите на проекта е важно иконите да въздействат не само като религиозен атрибут, но преди всичко като културен феномен, предмет на изкуството.

Авторите благодариха за сътрудничеството на Община Варна и подчертаха, че топлият прием и наближаващата у нас пролет са им дали увереност и надежда.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.