В петък ще бъде решено дали във Варна ще има ново затягане на противоепидемичните мерки срещу коронавируса. Това съобщи пред медии областният управител на Варна Стоян Пасев след заседание на Кризисния щаб за борба с коронавируса.

Стана ясно, че от началото на седмицата в болничните заведения във Варна и областта има сериозен наплив. Към момента в определените лечебни заведения 20% от легловата база е разкрита за Covid пациенти.

Обсъжда се увеличаването на леглата за пациенти с коронавирус, за да няма върнати болни както от Варна, така и от други области в страната.

Към 09.00 ч. тази сутрин в лечебните заведения е имало 96 свободни легла за неусложнени пациенти и 6 свободни интензивни легла. Има увеличена заболеваемост при децата в детските градини и училищата на територията на Варна и областта, уточни областният управител.

Във Варна има получени 195 флакона от ваксината на Pfizer, а в момента в имунизационните пунктове в града се ваксинира само с втора доза, съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Дочка Михайлова. По думите ѝ при нормализиране на доставките на ваксини свободната ваксинация ще продължи.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.