В аржентинската част на Патагония са намерени най-ранните датирани пещерни рисунки в Южна Америка, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Аржентинските и чилийските археолози са открили 895 рисунки отпреди 8200 години в пещерата Хуенул 1 - скално убежище с площ 630 квадратни метра. Обектът се намира в провинция Неукен на около 1100 километра югозападно от столицата Буенос Айрес.

Находката показва, че създаването на пещерно изкуство е започнало в пещерата Хуенул преди около 8000 години и че практиката да се рисува конкретният модел, открит в нея, се е запазила за период от най-малко 3000 години, казва д-р Гуадалупе Ромеро Вилянуева, водещ автор на изследването, публикувано в сп. "Сайънс адвансис".

Откритието предоставя доказателства за художествените способности и културната трансмисия на обществата на ловците-събирачи, които са обитавали региона през средния холоцен. То разкрива също социално-екологичната устойчивост на тези общества към сухия климат по онова време, и също така е служило като средство за комуникация между разпръснатите популации.

Д-р Гуадалупе Ромеро Вилянуева казва още, че има и други места в Южна Америка, където може да се намерят по-стари пещерни рисунки. Те обаче имат само относителна датировка, като например Куева де лас Манос в Аржентина с пещерни рисунки отпреди 9500 години.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.