На 19 септември се навършват 11 години откакто ни напусна големият художник и приятел ИВАН КИРКОВ. В негова памет Галерия 8 открива изложбата “Абстрактно“ на 17 септември .

В експозицията са представени абстрактни творби от живопис, графика и пластика. Участващите автори са Иван Кирков, Мария Чакърова, Стоян Цанев, Георги Божилов, Милко Божков, Галина Станева, Ванко Урумов, Цветелина Максимова, Димитър Трайчев, Иван Димитров, Александър Капричев, Пенка Димитрова, Мария Зафирковаа и други известни имена на български творци .

Предвид усложнената епидемична обстановка, откриването ще се състои на 17.09 от 14.00 часа до 20.00 часа, за избягване от струпване на много посетители, при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

Изложбата може да бъде видяна до 17.11.2021.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.