Нови правила и санкции, свързани с електрическите тротинетки, гласува транспортната комисия към Общински съвет - Варна. Промените са част от Наредбата за организация на движението на територията на общината и са внесени от групата на ГЕРБ в местния парламент.

Измененията предвиждат ограничение на скоростта на електрическите превозни средства до 25 км/ч. Водачите няма да има право да ги управляват по тротоари, в паркове, градини, площади, детски площадки, както и площи, предназначени само за пешеходци, с изключение на обозначените за това места. Tротинетките там ще може единствено да се бутат, защото разрешената скорост ще бъде до 5 км/ч. При нарушение предвидената глоба е в размер на 50 лв.

Същата е финансовата санкция и за неправилно паркиране. Промените в наредбата предвиждат забрана за паркирането в паркове, градини, детски и спортни площадки, зелени площи, пешеходни пространства, спирки на градския транспорт и др. Собствениците или операторите, които предоставят електрически тротинетки под наем, ще бъдат задължени да използват софтуерна технология за ограничаване на скоростта в зависимост от зоните на движение, както и за предотвратяване на паркирането извън определените за това места.

При нарушение на ограничението за скорост имуществената санкция за юридическите лица ще е между 500 и 1 000 лева. За паркиране на електрическо превозно средство извън определените за това места фирмите ще се санкционират с 500 лева, като за повторно нарушение глобата ще бъде в размер между 800 и 2000 лева.

Собствениците или операторите, предоставящи под наем електрически тротинетки, ще бъдат задължени не по-късно от 4 часа в работни дни и 6 часа – в почивни, след констатирано нарушение да премахват неправилно паркираните превозни средства. Ако това не се случи, имуществената санкция за юридическото лице ще бъде в размер на 300 лева, а при повторно извършване – 500 лева.

Гласувано бе промените в наредбата да влязат в сила след определяне на местата за паркиране и след разгласяването й чрез обявяване на интернет страницата на Общински съвет – Варна.

Вносителите от ГЕРБ аргументираха предложението си за изменения с необходимостта от създаване на ясни правила при използване на индивидуални превозни средства с оглед на непрекъснато нарастващия им брой. Ел. тротинетките са важен фактор на намаляване на въглеродните емисии и замърсяването на въздуха. Те до голяма степен са по-безопасни за придвижване в сравнение с автомобилите, като сериозните инциденти с тях са единици. Приблизително 80% от водачите на електрически двуколесни превозни средства са доскоро ползващи автомобили като основен начин на придвижване, което на свой ред води до намаляване на задръстванията и на автомобилния трафик.

Друга тема на днешното заседание беше строителството на автомагистрала „Хемус“. От група „Алтернативата“ излязоха с декларация, че ще настояват въпросът за довършване на автомагистралата да се превърне в приоритет на новата власт във Варна. „Тази година се навършват 50 години от първата копка на АМ „Хемус“. Построяването на липсващите 250 км от нея не само ще спаси стотици животи. Тя ще раздвижи значително икономиката на България, ще скъси значително времето за придвижване, ще даде тласък на туризма. Настояваме за приемането на магистрала „Хемус“ като национална цел с висок приоритет и намиране в кратки срокове на финансиране. Призоваваме кмета и местната власт да започнат активно лобиране в посока построяване на съоръжението“, изтъкват от „Алтернативата“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.