Празничната програма за отбелязване на 143 години от Освобождението на България в община Девня започна започна в Падина, където заедно с кмета Ивелина Янева кметът на община Девня Свилен Шитов и жители на селото, поднесоха цветя пред паметниците на загиналите във войните.

Тържествено честване беше организирано и пред паметника костница в село Кипра. Във Възрожденския кът на парк " Разсадника" в Девня се състоя същинската част от тържествата. Началото беше поставено с химна на Република България и посрещане на националния трибагреник.

Отец Марин отслужи благодарствен молебен. Заедно със заместник-кмета на общината Донка Йорданова, председателя на Общинския съвет Владимир Ненков, общественици и граждани, поставиха венци и цветя пред каменната инсталация с вечния стих на Ботев: "...Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира!".

Там на вярна стража стояха четници с униформи. От сцената прозвучаха изпълнения на духов оркестър, патриотични стихове и песни предоставиха самодейци от НЧ"Христо Ботев", НЧ "Отец Паисий", НЧ "Просвета" и НЧ "Съзнание". Кулминация в тържественото честване бе символичното пукане на черешовото топче. По традиция, вечерта в парк "Разсадника", се състоя тържествена зар

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.