Зачестилите от началото на м.май тази година пътнотранспортни произшествия със загинали и с тежко ранени граждани, възникнали на територията Варна и областта, бе основание за спешна среща между представители на ОА – Варна и Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Варна.

Тя се проведе по инициатива на областния управител професор Андрияна Андреев, която е и председател на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата /ОКБДП/, с участието на Огнян Рачев – заместник областен управител заместник председател на ОКБДП, Илия Коев – заместник кмет на община Варна и Петко Камбуров – началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Варна.

Статистиката на ПТП сочи завишаване броя на ранените при инциденти. Към 28 май 2024 година регистрираните нарушенията са 44 298 броя, а общо отчетените за цялата 2023 година са 154 000. 321 са случаите на шофьори, употребили наркотици. Броят им расте, въпреки завишения контрол, въпреки регулярните и инцидентни проверки, които се извършват от контролните органи по пътищата.

В цялата област Варна се отчита намаляване броя на загиналите при пътно транспортни произшествия.

Относно двата възникнали инцидента във Варна – по бул. „Сливница“, където загина пешеходец и вторият на спирката на бул. „Цар Освободител“, при който има четирима ранени, след като автомобил се вряза в спирката, г-н Камбуров посочи, че инцидентите са възникнали вследствие на неопитност на водачите, а не на дрифтиране на автомобилите, както се тиражира в някои медии.

От Пътна полиция намират, че младите шофьори не са достатъчно добре обучени да шофират безопасно. МВР от своя страна е започнало да оборудва контролните органи с камери, отчитащи скоростта на движение и в градска среда.

Зам. кметът на Община Варна Илия Коев информира, че в постоянната комисия „Обществен ред и сигурност“ към Общински съвет - Варна е обсъдена възможността в централна градска част около автобусните спирки да бъдат монтирани ограничителни /предпазни/ съоръжения, за да бъдат ограничени възможностите от настъпване на тежки инциденти. Ръководството на община Варна ще се вслушва във всички предложения и становища, получени от Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Варна, които ще бъдат обсъдени и предложени за гласуване в постоянните комисии на Общински съвет, и в дневния ред на бъдещи заседания на съвета.

Господин Коев припомни, че е започнало обозначаването на централните градски части, в които с Решения на ОС – Варна е предвидена максимално допустима скорост и забрана за придвижване на електрически тротинетки и колела.

Началникът на Сектор „Пътна полиция“ информира, че съвместно с ОПУ на АПИ - Варна, са били набелязани участъци в област Варна с отчетена концентрация на ПТП и са били отправени предложения за обезопасяването им с помощта на монтиране на гъвкави ограничителни сигнални елементи. Това са т.нар. делинеатори по разделителна пътна ос, каквито са поставени например в Кресненското дефиле. Отправеното предложение е било одобрено, но все още няма яснота дали са осигурени средства за реализирането му.

Петко Камбуров е категоричен, че без промени в нормативната уредба и без работещо видеонаблюдение, само с осъществяване на физически контрол трудно може да бъде въздействано за намаляването на пътнотранспортния травматизъм във Варна и в областта.

Участниците в срещата обсъдиха предложението на професор Андреева за тематично подготвена информационна кампания за пътна безопасност, насочена към навършващите пълнолетие бъдещи шофьори на МПС, която да бъде организирана и провеждана съвместно между всички заинтересовани институции от държавната и местната власт.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.