Четири партии и коалиции ще имат представители в Общинския съвет в Суворово Това съобщи в свое решение Общинската избирателна комисия, публикувано на сайта ѝ.

Най-много мандати печели ГЕРБ – 6, Местната коалиция „БСП за България („Има такъв народ“, „Левицата!“) ще има три общински съветници, а ДПС и Местната коалиция ВМРО-БНД (партия „Свобода“, партия „Консервативна България“) вземат по две места в местния парламент.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.