Община Провадия кани всички, които обичат родния футбол на церемония по награждаване на футболистите от ФК "Провадия". На 06.06.2021 г. (неделя) от 17:30 часа, на градски стадион „Бойчо Желев“ в града ще се проведе награждаване на шампиона за 2021 г., на мъжкия отбор на ФК „Провадия“.

От 18:00 часа ще се играе последната футболна среща от първенството на зона "Варна", между отборите на ФК „Провадия“ и ФК „Устрем“ – село Караманите.

Представители на зонален съвет на БФС гр. Варна, ще бъдат Пламен Хаджийски и Благой Калфов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.