В неделя между 9:30 и 11:30 на панорамната площадка между двата варненски квартала се очаква да се съберат десетки мотоциклетисти от страната и чужбина.

Поводът е официалното откриване на Монумент на загиналия мотоциклетист. Триметровата скулптура беше поставена още преди месец и половина, но церемония по откриването ще се състои през тази неделя.

Монументът е в памет на загиналите мотористи и в името на живота, разказаха ангажирани в проявата пред Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.