Днес, 22.12.2020 година, в присъствието на нотариус, бяха изтеглени късметлиите в играта на ЕНЕРГО-ПРО Продажби „Плати онлайн и спечели 2“. Това беше второто издание на играта, като периодът на провеждане беше от 21 октомври до 21 декември 2020 година включително. За да се включат в томболата, клиентите трябваше да попълнят своите данни на началната страница на сайтовете на ЕНЕРГО-ПРО или ЕНЕРГО-ПРО Продажби, като декларират, че са заплатили своята сметка за електроенергия през онлайн канала на компанията на адрес: https://vp.energo-pro.bg/. За времето на провеждане на играта са отчетени малко над 2600 регистрации за участие. Петнайсетте изтеглени днес клиента ще получат модерна и функционална фитнес гривна.

Онлайн каналът за плащане на ежемесечни сметки за консумация на електроенергия за клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби успешно предлага удобство за потребителите вече 8 месеца. От неговото стартиране до днес компанията регистрира средномесечно около 8000 плащания, като само за двата месеца, в които е активна играта, онлайн плащанията надхвърлят 24 000.

Данните са показателни, че новата функционалност, разработена за улеснение на клиентите, набира все по-голяма популярност. За нейното достъпване е достатъчно наличието на електронно устройство с интернет свързаност, като плащането става бързо и удобно без да се налага да се посещава физически офис на компанията или на нейните партньори.

Имената на изтеглените участници ще бъдат публикувани в сайта на компанията на адрес: https://www.energo-pro.bg/bg/kampanii/igra-plati-onlajn-i-specheli-2. ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще се свърже лично с всеки печеливш, за да бъде предварително уговорен подходящ ден и час за посещение в най-удобния за него център за обслужване на клиенти, откъдето да си получи наградата.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.