Утре - 18 май, от 18,00 часа в зала 1 на ФКЦ клуб „Отворено общество“ – Варна, ще проведе церемонията за връчване на Годишните награди на клуба, които се присъждат за значими постижения в сферите на социалния и обществен живот. „За 29 път ще празнуваме заедно успехите на хората, които ни карат да се гордеем, че сме варненци! И да им благодарим!“, съобщават от организаторите.
В началото на церемонията ще бъдат поздравени някои от миналогодишните носители на награди. По обясними причини техните успехи не бяха отпразнувани. С малко закъснение ще бъде почетена работата на носителите на наградата „За граждански принос в областта на образованието“ за 2020 г. - екипа на Детския и средношколски комплекс на РБ „П. Славейков“, който възпитава четящи поколения, творци, мечтатели, учи ги да откриват в книгите съкровища и да променят бъдещето си.
За да бъде изразена благодарност към тези, които в условията на пандемия водиха и водят всекидневна битка за живота на пациентите, на сцената ще видим и носителите на миналогодишната награда „За принос в областта на здравеопазването и медицината“- доц. д-р Диана Радкова - ръководител на втора Клиника „Инфекциозни болести“ към МБАЛ „Св. Марина" – Варна, както и екипа медицински сестри от Клиниката по инфекциозни болести.
Миналогодишният носител на наградата „За принос в областта на културата на град Варна“ - актьорът Свилен Стоянов от ДТ „Ст. Бъчваров“, също ще получи заслужени аплодисменти като признание за всичките 40 творчески сезона на сцената на варненския театър, за таланта и изключителната му мисия да заразява с обич към театъра млади хора, независимо от тяхната съдба.
Церемонията ще продължи с признание за тазгодишните носители на наградата „За принос в областта на здравеопазването и медицината“. Отличието е за екипа от лекари на МБАЛ – Варна1 при Военномедицинска академия, позната като Военноморска болница. Ще изразим благодарност към екипа на болницата, успял в кратки срокове да организира дейността си така, че да се включи активно в мисията да спасява човешки животи в битката с Ковид-19.
Ще бъде почетен и половинвековният юбилей на едно от най-престижните училища в България - МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна. Те са носители на наградата „За принос в областта на образованието“. Гимназията възпитава образовани, уверени и вдъхновени хора, които успешно развиват своя потенциал в реална и в дигитална среда навсякъде по света.
Церемонията ще завърши с аплодисменти за миналото, настоящето и бъдещето на ДТ „Стоян Бъчваров“, носител на наградата „За принос в областта на културата на град Варна“. Няма друг театър в България с такава голяма театрална история - 1120 спектакъла в един театрален век. Варненският театър се подрежда в авангарда на театралния процес у нас и за цяло едно столетие повлиява върху нивото на театрално мислене в България., допълниха от организаторите.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.