До края на годината Военноморските сили (ВМС) ще получат нова техника, ще бъдат модернизирани и някои от системите на бреговите формирования, каза днес пред журналисти зам.-командирът на бойния ни флот флотилен адмирал Георги Пенев, съобщи БТА. В навечерието на 6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия, той показа и докъде е стигнало изпълнението на първия многофункционален модулен патрулен кораб, чието строителството се извършва в корабостроителния завод МТГ „Делфин“ във Варна.

Продължава надграждането на бреговата системата за наблюдение „Екран“, изпълнявана заедно с партньорите от САЩ, посочи Пенев. По думите му до края на годината в експлоатация ще бъдат въведени нови елементи от нея. Очаква се ВМС да получат и дистанционно управляеми апарати – подводни и надводни, както и оборудване за специалните сили. Планиран е и проект за модернизиране на бреговите противокорабни системи, допълни Пенев. По думите му се очаква и кораб за нуждите на хидрографската служба на флота от САЩ. Доставката му трябва да бъде извършена най-късно в началото на следващата година.

Първият от многофункционалните модулни патрулни кораби вече е спуснат на вода, продължава дострояването му и оборудването му с въоръжение, техника и спомагателни механизми, каза още Пенев. Той допълни, че придобиването на нова техника е свързано с много предизвикателства пред екипажа. Военнослужещите трябва да направят голяма стъпка напред в технологично отношение, затова преминават през серия обучителни курсове, посочи зам.-командирът на флота.

Корабът ще бъде приет във ВМС през ноември 2025 г., каза Пенев. По думите му графикът за реализацията на втория многофункционален плавателен съд също се изпълнява стриктно и той трябва да бъде готов година след втория - към края на 2026 г. Пенев допълни, че приемането на новите кораби ще доведе до извеждане на стара техника от въоръжение. Това ще стане поетапно, съгласно плановете във въоръжените сили. Корабите, които в момента изпълняват задачи, са в добро състояние, въоръжението им е годно за използване, техниката се поддържа в строя, ученията се провеждат по план, посочи Пенев.

За придобиването на подводница от флота той коментира, че на този етап такъв проект не е залегнал в инвестиционния план-програма на министерството на отбраната. Причината е, че се изискват много ресурси, които в момента държавата не може да си позволи. Във визията на ВМС обаче този въпрос остава на дневен ред, тъй като флотът трябва да разполага с целия набор от способности, допълни Пенев.

Капитан втори ранг Николай Викторов, командир на новия многофункционален кораб, посочи, че екипажът е силно мотивиран. В момента в него са включени 76 души. При усвояването на нова техника предизвикателства има, но всички преминават през обучения, каза Викторов и изрази увереност, че поставените задачи ще бъдат изпълнени качествено и в срок.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.