От 27 май започва рехабилитация на уличната инфраструктура в петте района на Варна. Това станало ясно на извънредна среща с участието на кмета Благомир Коцев, заместник кметовете по инфраструктура Пламен Китипов и по обществения ред Илия Коев, както и представители на фирмите за пътна поддръжка. Заседанието бе свикано по искане на кмета часове след традиционната оперативка на общинската администрация по-рано днес.

Възлагателното писмо с описани всички улици и квадратни метри за рехабилитация ще бъде готово до края на работния ден, обясни Китипов. До края на седмицата предстои да бъдат издадени останалите документи - удостоверение за насочване на отпадъци, както и маршрути за техниката. Междувременно представители на Община Варна, районните кметства и фирмите ще направят обход, за да обозначат местата, където ще се извърши рехабилитацията.

По нарежда на кмета Коцев, възстановяването на пътната настилка трябва да започне от най-критичните участъци. Целта е заложените в бюджета средства да се изразходват прецизно и то за най-належащите места.

с улици за рехабилитация са изготвени от районните кметства. По техни данни, те се избират след проверки на място, както и по сигнали на граждани. Няма да се запълват дупки в уличната инфраструктура, където има ВиК аварии и асфалтовата настилка сляга. За тези участъци съвместно с ВиК ще се търсят по-дългосрочни решения, стана ясно на срещата.

По-рано днес по време на редовната оперативка, кметът Коцев поиска да бъдат регламентирани местата, където ще се поставят електрически велосипеди и тротинетки, които се предоставят под наем от различни фирми. Предстои да се изработи карта с конкретни точки, където могат да се поставят стоянки за паркирането им.

Продължава косенето във всички райони на общината, докладваха от районните кметства. Тревните площи в Морската градина се косят вече за трети път. Приключва зацветяването до Слънчевия часовник и централната алея в Морската градина, обясниха от общинското предприятие, което поддържа парка. След косенето, обществените площи задължително да се обработват против кърлежи, напомни кметът.

Община Варна подготвя и информационна кампания за отговорно изхвърляне на отпадъци. Тя ще бъде съпътствана от нови регламенти за сметосъбиране и сметоизвозване, уточни кметът Коцев. Той припомни, че трябва да има засилен контрол около съдовете за събиране на отпадъци както за фирми, така и за граждани.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.