Специалисти в Китай успешно са клонирани животни от застрашените породи говеда Zhangmu и Apeijiaza, съобщи Синхуа, цитирана от БТА.

По четири мъжки телета от всяка порода неотдавна са се родили в окръг Юнян, бележейки първото в света успешно клониране на говеда от Тибетския автономен район, разположен в югозападната част на страната, се посочва в направеното изявление.

Малки стада от тези породи се отглеждат на Цинхай-Тибетското плато на около 3500 метра надморска височина.

По-рано китайски медии съобщиха за клонирането на високопродуктивна крава от породата "Холщайн", която може да дава 18 тона мляко годишно. Според съобщенията биолози са клонирали три телета чрез соматичен клетъчен ядрен трансфер.

През последните години китайски учени направиха редица опити за клониране, включително на прасета, коне, котки, кучета и други животни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.