Един необикновен урок, за вредителите по дърветата и грижите за младата гора, събра в „Горската класна стая“ в Генерал Тошево експерти от РДГ-Варна, ЛЗС-Варна и ДГС-Генерал Тошево. 27 деца от ОУ „Христо Смирненски“, с класен ръководител Красимира Тодорова, учиха с лесовъдите и търсиха отговорите на много въпроси - как можем да разберем дали едно дърво е здраво или е започнало да гние без да го отсечем? Колко хлорофил има в листата на дърветата и как се мери съдържанието на натрий в растенията, бяха само част задачите на които трябваше учениците да намерят решение в края на интересния час. Директорът на ЛЗС-Варна инж. Мария Кирилова показа на децата как с томограф лесовъдите могат да преценят жизнеността на дърветата. Тя обясни на бъдещите горски, че различните уреди помагат за по-добра преценка на състоянието на гората. Инж. Кирилова разказа на участниците в занятието за основните вредители по дървета и им показа кестен, нападнат от листоминиращ молец.

За учениците от ОУ „Христо Смирненски“ това е пореден урок за гората и нейните обитатели. В края на миналата година те залесиха фиданки и жълъди в двора на школото и сега лесовъдите им показаха как трябва да се отгледат малките дръвчета, да се почисти тревата около тях, за да не ги заглушава и да се окопае почвата. Заместник директорът ДГС-Генерал Тошево инж. Димитър Иванов и колегите му припомниха, че заради сушата през последните години фиданките трябва да се поливат, докато се прихванат.

В ролята на учители в „Горската класна стая“ влязоха и експертите от РДГ-Варна инж. Петя Белева и инж. Косьо Даскалов. Те разказаха на децата за санкциите, които се налагат на нарушители и бракониерите и за това че служителите на дирекцията следят за спазването на законите и за опазването на българските гори. След като обясниха кой маркира в гората, как и защо Белева и Даскалов поставиха контролна горска марка на едно дърво.

Урокът приключи със заслужена почерпка и сладолед за всички.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.