От 23 септември 2022 Арт Галерия „Ларго" ще представи отново съвместна изява на артистичната двойка Анна Тихонова - Йорданова и Юлиан Йорданов. Изложбата се нарича „В пространството и времето“ и в нея те показват най-новите си графични творби, създадени в последната година.

Двамата художници са изключителни имена на световно ниво в областта на графиката и всяка тяхна нова изява е празник за ценителите.

Зрителите ще видят серия от десет графики – по пет от всеки от двамата автори, която е посветена на темата за амазонките. Творбите са поръчани от известния гръцки колекционер на графика Кристос Янакос и интерпретират древногръцките митове за амазонките, за техните царици и за подвизите им. Особено интересно е, че петте офорта на Юлиан Йорданов са цветни.

Петте графики на Анна Тихонова по темата пък са изпълнени в типичния за нея стил – върху черна хартия със златно мастило. Така съвместното представяне на двамата автори има изключително изящно и естетско въздействие. Няколко от офортите на Юлиан и Анна от цикъла за амазонките бяха показани в изложбата-графика, която Арт Галерия Ларго представи в галерия Epreuve d’Artiste в Антверпен този месец. Но за първи път варненската публика ще има възможността да види цялата серия от творби от този цикъл.

Освен с графика двамата художници се представят и с живописни творби. Анна Тихонова- Йорданова има нарастващ интерес към акварела в последните години и за настоящото си гостуване на варненската публика тя е подготвила серия от акварели на морска тематика. Юлиан Йорданов от своя страна през последните години интензивно работи в областта на живописта, така че и в настоящата експозиция ще видим серия от негови картини, изпълнени с акрил.

Изложбата е озаглавена „В пространството и времето“ неслучайно. В живописните творби на Юлиан зрителите ще се срещнат отново с тематика, която го занимава поне от десет години насам. Още в първата му самостоятелна изява в „Ларго“ през 2012 година

Йорданов показа цикъла литографии „Забравени сънища“, в който разработва визуално своите идеи за пространството и неговите метаморфози, за пътуването и развитието на идеите във времето, за тяхната трансформация от идея в обект и от обект в движение.

Юлиан е запазил във времето изключителната динамика при разработването на тази любима негова тема – за връзката между пространството и времето, за тяхното взаимно изключване или промяната на обектите в зависимост от точката на възприемане.

За настоящата изложба в серия от няколко живописни творби ловчанлията е нарисувал кораби, плуващи в пространството. В корабите ще открием естетика, в която сякаш има елементи както от времето на викингите, така и елементи от бъдещето. Чрез тях художникът развива своите идеи за силата на промените, за смисъла на трансформациите, за идеята, че те се случват в пространството. Защото де факто времето не съществува, то е само един виртуален измерител. Затова за Юлиан първо и основно е пространството.

В акварелите на Анна също има кораби. Интересна и нова естетика ще видят почитателите на беларуската художничка у нас. При нея корабите са като риби и рибите са като кораби. Другото интересно в картините на Анна е, че както при графиките, Анна използва и в акварелите си смесена техника, която придава материалност и плътност на творбите.

Откриването с участието на авторите на 23 септември 2022 е от 18:00 часа в Зала 1 на Арт галерия „Ларго" във Варна. Изложбата продължава до 12 октомври.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.