Снимка: БГНЕС

Жители на варненския квартал "Галата" и още 4 местности в район "Аспарухово" се оплакват, че имат лошо качество на електрозахранването в района по различно време с кратки прекъсвания на тока. Жалба е подадена още през 2017 г., но проблемите продължават и до днес, отбеляза БНР.

Хората са изпратили писмо до омбудсмана проф. Диана Ковачева, а тя е поискала отговор от "Енерго-Про", каза Ваня Кисьова, която от години страда от проблема с електрозахранването, който води и до изгаряне на електроуреди.

Жителите на района са внесли поредна подписка, а отговорът прехвърля топката към строителите на новите кооперации. Казва се, че те нарушават целостта на кабелите, което води до спирания на тока.

"Малко вятър да духне, разбираме, че това е много чувствително за електропреносната система, която е на територията на "Галата". Пък и без вятър. С вятър и без вятър – все си спира токът", разказва Кисьова.

Тя споделя, че не е чувала за някой, който е получил обезщетение за изгорели уреди в следствие на спирането на тока.

От "Енерго-Про" отговориха, че в част от кв. "Галата" има чужди съоръжения, които при повреди смущават работата на съоръженията на ЕРП-Север. Там обаче е проектиран и влязъл в сила подробен устройствен план и електроразпределителното дружество е инвестирало и изградило нови мрежи ниско напрежение. През последните изключвания обаче – на 15 февруари, екипи са извършили обход на електропровода и отново са открити проблеми в чужди съоръжения, издадени са предписания на собственика на единия трафопост, а на втория са предприети действия за отстраняване на проблемите, съобщават от дружеството. То е планирало цялостно разделяне на електрозахранването на средно напрежение за "Галата", Боровец-Юг, за да се предотвратят подобни аварии. Инвестицията е мащабна и трябва да се проведат процедури по Закона за обществените поръчки, което изисква значителни средства.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.