В Габрово днес ще бъдат открити тържествата за 145 -годишнината от Шипченската епопея, съобщава БНР. Начало на честванията ще бъде дадено с откриването на изложбата "От оръжието към плуга", посветена на живота на опълченците след Освобождението.

В експозицията, посветена на годишнината от Шипченската епопея, ще бъдат показани снимки и документи, разкриващи живота на българските опълченци, след завръщането им по родните места, където се трудят като

земеделци, занаятчии, писари, дребни търговци и стражари. Паметта за ветераните ще допълнят спомените на техни наследници.

Изложбата ще бъде представена в художествената галерия в Габрово и ще остане на разположение до края на август.

Програмата за тържествата продължава в петък, 19 август, когато ще се проведе традиционното състезание между ученици за изкачване на стълбите към Паметника на свободата на връх Шипка. На историческото място ще се проведе и открит урок по история с проф. Веселин Методиев. Честването ще продължи в Габрово с тържествена проверка - заря.

Кулминацията е в събота на легендарния връх.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.